• Pirmo užsakymo dydis
  užsiregistravus neribojamas
 • Pristatymo kaina
  5 Eur
 • Pristatymas
  per 1-3 d.d.
 • Informacija
  8 659 25639, I-V 9-18 val.
Krepšelis

RAFUS - veterinarai rekomenduoja

Įsigijimo internetu taisyklės

Prekių pirkimo ir pardavimo RAFUS parduotuvėje internete taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi RAFUS parduotuve internete sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi ir įsigyja prekes www.rafusmenu.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas). Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
1.2. Pardavėjas šioje sutartyje yra „RAFUS“, UAB, registracijos adresas D.Poškos 47-3, Vilnius, įmonės kodas 303219066.
1.3. Pirkėjas šioje sutartyje yra be kuris asmuo, perkantis prekes RAFUS parduotuvėje internete.

2.  Prekių apmokėjimo tvarka

2.1. Prekių kainos nurodomos Eurais su PVM.
2.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes apmokėdamas kurjeriui, pristatymo metu arba naudojantis elektronine bankininkyste per AB NEO Finance (Neopay.lt).
2.3. Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaityti už užsakytas prekes ir jų pristatymą naudojantis elektronine bankininkyste, įsipareigoja sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 valandas nuo užsakymo pateikimo. Tik gavus apmokėjimą pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) valandas nuo užsakymo pateikimo, Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs, anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

3.  Prekių pristatymas

3.1. Prekės, parduodamos RAFUS parduotuvėje internete, pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją.
3.2. Pirkėjas už prekių pristatymą sumoka nustatyto dydžio mokestį. Prekių pristatymo mokestis mokamas apmokant už užsakytas Prekes.
3.3. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja atvežtas prekes patikrinti ir, neradus trūkumų, priimti per ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) minučių nuo Kurjerio atvykimo.
3.4. Jei prekių pristatymo metu Pirkėjas pastebi, kad siuntos pakuotė yra pažeista, jis privalo tai pažymėti Kurjerio pateiktoje sąskaitoje-faktūros, važtaraštyje ar kitame siuntos dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje).
3.5. Jei prekių pristatymo metu Pirkėjas pastebi, kad prekių kiekis ir rūšis siuntoje neatitinka jo užsakytų prekių rūšies ir (ar) kiekio, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją.
3.6. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu pastebi, jog prekės yra nekokybiškos ar prekių temperatūra yra aukštesnė nei 0˚C, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją.
3.7. Pirkėjui nepatikrinus siuntos ir neužfiksavus trūkumų šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, siunta yra laikoma pristatyta, ir Pirkėjo pretenzijos vėliau yra nepriimamos.
3.8. Jei prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, užsakymas yra anuliuojamas, o pinigai už Prekes negrąžinami.

4. Kitos nuostatos

4.1. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
4.2. Nekokybiškos prekės yra grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Prekės grąžinamos iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių grąžinimo kreipti el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Grąžintinos prekės turi būti laikomos ne aukštesnėje nei Prekės apraše nurodytoje temperatūroje.
4.3. Grąžinant prekes Pardavėjas turi teisę reikalauti Pirkėjo užpildyti prekių grąžinimo aktą.
4.4. Už grąžintinas prekes pinigai pervedami į Pirkėjo nurodytą sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.
4.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
4.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

5. Informacijos siuntimas

5.1. Pardavėjas visus informacinius pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
5.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvėje pateiktais duomenimis (telefonu 8 659 25639 ir el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
6.2. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
6.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti elektronine ginčų sprendimų interneto svetaine, padedančia rasti ginčų sprendimus ne teisme: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show